Skip to content

 1. #मिपाफिटनेस – दील की धडकन का मॉनीटर – भाग 1

  May 8, 2017 — No Comments
 2. दक्षिणेकडचे खवय्येगिरी -3 चिकन चेट्टीनाड करी

  Apr 17, 2012 — No Comments
 3. श्री हनुमान वडवानल स्तोत्रम्

  Jun 23, 2011 — No Comments
 4. पुस्तक परिचय -“कॉफी ट्रेडर”

  May 31, 2011 — No Comments
 5. रविवारची मुखशुद्धी – पोच्ड पीचेस्

  Aug 28, 2010 — 2 Comments
 6. (दक्षिणेकडची खव्वयेगिरी–२) अप्पम् व व्हेजिटेबल स्ट्यु

  Apr 17, 2010 — 1 Comment
 7. (दक्षिणेकडची खव्वयेगिरी – १): कोडी पचडी – चिकनचे लोणचे

  Feb 20, 2010 — 3 Comments
 8. पुस्तक परिचय -“काबूल इन विंटर”

  Mar 8, 2009 — No Comments
 9. असाही एक व्हॅलेंटाइन …

  Feb 18, 2009 — No Comments
 10. चव्हाट्या(वर)चे प्रेमप्रकरण – अर्थात, “पाहताच हा चव्हाटा, कलेजा खलास झाला…”

  Jan 27, 2009 — No Comments